Granitreliefer: Förskolan Lillängen.

Familjebostäder Göteborg.

 

          

-

17