Ur "Vår Bästa Konst"

Göteborgs stads bostadsaktiebolag

2005